Pro pohodlnější navigaci i přístup k pokročilým funkcím Databáze-her.cz doporučujeme povolit si ve svém prohlížeči JavaScript.

Quake III Arena


Zajímavosti

Vývoj

Původně hra měla obsahovat tři třídy postav s rozdílným počtem životů a rychlostí pohybu.
Hra proslavila (dá-li se to tak říci) okultistický algoritmus pro rychlý výpočet odmocniny. Algoritmus míchá celočíselné a desetinné hodnoty a k tomu ještě používá podivnou magickou konstantu 0x5f3759df. Níže následuje zdrojový kód s autentickými komentáři:

 
float Q_rsqrt( float number ) 

 long i; 
 float x2, y; 
 const float threehalfs = 1.5F; 
 
 x2 = number * 0.5F; 
 y  = number; 
 i  = * ( long * ) &y;                       // evil floating point bit level hacking 
 i  = 0x5f3759df - ( i >> 1 );               // what the fuck?  
 y  = * ( float * ) &i; 
 y  = y * ( threehalfs - ( x2 * y * y ) );   // 1st iteration 
// y  = y * ( threehalfs - ( x2 * y * y ) );   // 2nd iteration, this can be removed 
 
 return y; 


Hardware

CPU: Pentium II processor/AMD K6-2 processor
CPU SPEED: Intel 266 MHz/ AMD 350 MHz
RAM: 64 MB
OS: Windows XP/Vista
VIDEO CARD: 4 MB Video Card
SOUND CARD: Yes
FREE DISK SPACE: 70 MB

Ostatní

Ve hře si lze nakonfigurovat barevný nick. Barvy jsou reprezentovány čísly uvozenými znakem stříšky ("^"), vše za touto sekvencí je vykreslováno určenou barvou. Příkladem budiž "^1Jac^3k^6al".