Pro pohodlnější navigaci i přístup k pokročilým funkcím Databáze-her.cz doporučujeme povolit si ve svém prohlížeči JavaScript.

Quake III Arena


Zajímavosti

Vývoj

Původně hra měla obsahovat tři třídy postav s rozdílným počtem životů a rychlostí pohybu.
Hra proslavila (dá-li se to tak říci) okultistický algoritmus pro rychlý výpočet odmocniny. Algoritmus míchá celočíselné a desetinné hodnoty a k tomu ještě používá podivnou magickou konstantu 0x5f3759df. Níže následuje zdrojový kód s autentickými komentáři:

[code]
float Q_rsqrt( float number )
{
long i;
float x2, y;
const float threehalfs = 1.5F;

x2 = number * 0.5F;
y = number;
i = * ( long * ) &y; // evil floating point bit level hacking
i = 0x5f3759df - ( i >> 1 ); // what the fuck?
y = * ( float * ) &i;
y = y * ( threehalfs - ( x2 * y * y ) ); // 1st iteration
// y = y * ( threehalfs - ( x2 * y * y ) ); // 2nd iteration, this can be removed

return y;
}
[/code]

Hardware

CPU: Pentium II processor/AMD K6-2 processor
CPU SPEED: Intel 266 MHz/ AMD 350 MHz
RAM: 64 MB
OS: Windows XP/Vista
VIDEO CARD: 4 MB Video Card
SOUND CARD: Yes
FREE DISK SPACE: 70 MB

Ostatní

Ve hře si lze nakonfigurovat barevný nick. Barvy jsou reprezentovány čísly uvozenými znakem stříšky ("^"), vše za touto sekvencí je vykreslováno určenou barvou. Příkladem budiž "^1Jac^3k^6al".