Pro pohodlnější navigaci i přístup k pokročilým funkcím Databáze-her.cz doporučujeme povolit si ve svém prohlížeči JavaScript.

Zajímavosti

Verze hry

Příběh

Vysvětlení kočky na obalu hry - ve hře je skrytý easter egg, kdy můžete v tajné místnosti s "kostkami" osvobodit kočku, která uteče dírou ven. Pokud následně dokončíte hru vylezením na vrcholek věže, uvidíte modifikované outro, ve kterém vás kočička doprovází.

Hardware

Minimální konfigurace:

CPU Speed: Dual-core 2.0 GHz
RAM: 2 GB
OS: Windows XP 32-bit (with service pack 3)
Video Card: 512MB (nVidia GeForce 8600 series, AMD Radeon HD 3600 series, Intel HD 4000 series)
DirectX: 10
Sound Card: Yes
Free Disk Space: 8 GB

Doporučená konfigurace:

CPU Speed: Quad-core 3.0 GHz
RAM: 4 GB
OS: Windows 7 64-bit
Video Card: 1GB (nVidia GeForce 480 GTX, AMD Radeon HD 5870)
DirectX: 11
Sound Card: Yes
Free Disk Space: 8 GB

Easter eggy

V sektoru C3 je hned několik easter eggů. První najdete v aréně na kopci, kde když přeběhnete až na samotný okraj srázu u zadní věže, spatříte tam zachycené monstrum ze Serious Sama, které už nechce žít a pustí se dolů. Druhý je pak hned vedle v místnosti s kamerou. Lze tam seskočit ze srázu na malý útes, kde je vstup do jeskyně. V ní najdete Serious Sama zalitého v karbonitu. Třetí easter egg je pak v levé aréně od teleportu (když stojíte zády k mostu). Pokud se necháte větrákem u věže vynést nahoru, můžete pak seskočit na protější skalku a najít tam sněhuláka. Pokud mu vrátíte spadlou kostku uhlí, přehraje se vám metalově upravená vánoční koleda. Čtvrtý easter egg je pak v aréně za mostem. Lze tam seskát z jednoho ze srázů po malých výčnělcích, což vás zavede do tajné jeskyně s hrobkou, kde můžete sebrat jetpack. Ten pak můžete využít ke zdolání pátého easter eggu, který se nachází v jeskyni ve skalní stěně pod mostem (na straně s jednou arénou). K otevření průchodu je potřeba nanosit tam spoustu různých nástrojů z jednotlivých arén. Po otevření se dostanete do ledové jeskyně, kde je další z monster, tentokrát zamrzlé v ledu :-)
Podařený easter egg s odkazem na Portal 2 se nachází v sektoru B2. V aréně po pravé straně od teleportu se na jednom z pilířů nahoře nachází dalekohled. Pokud se k němu dostanete (za pomoci větráku v rohu, ale není to snadné tam za letu doskočit) a použijete jej (klíč od dalekohledu se nachází dole na zemi u zdi), spatříte na povrchu měsíce trojnožku pro zachycení laserového paprsku. Když na ni pak zaměříte laserový paprsek z arény naproti, měsíc se pomalu otočí a odhalí svou odvrácenou stranu, na níž září znak Aperture Laboratories. Pokud se navíc vrátíte nazpět k dalekohledu a podívate se na znak podrobněji, spatříte tam i Wheatleyho :-)
Jeden z easter eggů lze najít v hlavní hale sektoru A. Na každé straně se zde nachází pět portálů s teleporty. Můžete si všimnout, že na jedné straně je jeden z těchto portálů zazděný. Zeď je však falešná a dá se skrze ni projít k teleportu, který vás zavede do tajné lokace. Tam potkáte mnoho prapodivných robotů, kteří nesou podobizny autorů hry a provádějí zde řadu různých aktivit.
V sektoru C1 jsou po celé lokaci roztroušené části sochy. Pokud je najdete a sestavíte na podstavci nedaleko teleportu, získáte tak sochu monstra ze Serious Sama. Ta navíc ožije a odletí do vzduchu, kde exploduje a způsobí pěkný ohňostroj :-)
V sektoru C2 se nacházejí dva easter eggy. Ten první je hned na začátku. Vejděte do dveří kostela hned naproti teleportu. Dá se jimi projít, byť se nedají otevřít. Dostanete se tak do chodby, která vás zavede ke kanceláři hodně šťastného biznismena :D Druhý easter egg najdete v aréně přesně na opačné straně od teleportu, než se nachází kostel. Na věži u žebříku je opět dalekohled a dostanete se k němu za pomoci předmětů, které v této aréně máte k dospozici. Klíč od dalekohledu se nachází položený na jednom z chrličů nad žebříkem. Dalekohledem pak můžetě na jednom z vrcholků hor spatřit monstrum ze Serious Sama ;-)
V sektoru C4 se nachází jeden easter egg. Vydejte se k aréně, před jejímž vstupem stojí čtyři sochy. Na jednu z nich vyskočte a přeskočte zídku o kus dál. Dostanete se na tajné místo, kde můžete vylézt po žebříku na balkón a tam najít na prádelní šňůře rozvěšené fotografie týmu stojícího za touto úžasnou hrou :-)
V sektoru B5 přímo nad vstupním teleportem se na střeše budovy nachází další, zdánlivě nepřístupný teleport. K němu se dostanete z protější arény vlevo, kde za pomoci větráku a beden lze vyskákat na ochoz zdi. Odtud je pak možné přeskákat přes pilíře na nedalekou kamennou bránu a tam sebrat vrtuli k větráku. Hned dole jsou ve vodě malé zídky a mezi nimi se nachází ukrytý mechanismus větráku. Po přeskákání po těchto zídkách a zprovoznění skrytého větráku lze s jeho pomocí přeletět celý ostrov rovnou na střechu s tajným teleportem. Ten vás zavede do jeskyně s velkou skleněnou pyramidou, po jejímž použití se přehraje speciální skladba.
V sektoru B4 se nachází další easter egg odkazující na tvůrce hry a jejich předešlou tvorbu. Po přesunutí teleportem do tohoto sektoru se otočte za sebe. Najdete tam kamennou desku uprostřed zdi, kterou lze odsunout. Za ní se nachází červený nápis, který vás nechce pustit dál. Vejděte tedy do nejbližší arény (první po levé straně od teleportu). Ve výklenku s vázami seberte zelenou krabičku s nápisem Approved. Pak se vraťte zpět k červenému nápisu a použijte na ni sebraný předmět. Tím se propadnete do kinosálu s prapodivnými roboty, kteří nesou podobizny autorů hry. Můžete zde rovněž aktivovat promítačku a zkouknout krátký filmeček se Samem Stonem, hlavním hrdinou her Serious Sam.
V sektoru B7 lze najít několik easter eggů odkazující na známé hry. Po teleportaci se vydejte k aréně za vašimi zády, vydejte se vlevo podél její obvodové zdi, zabočte za roh a až budete míjet opodál ležící hromadu kamení, důkladně ji prozkoumejte. Najdete zde ikonické páčidlo Gordona Freemana z herní série Half Life. Pokud se odsud navíc vydáte směrem ke kamenné bráně na obzoru, u polopřevrácené sochy, kterou budete míjet, najdete prkny zabedněný vchod do podzemí. Prkna rozbijte páčidlem a vejděte dovnitř. Na konci tunelu najdete malou expozici beden z různých her, jako třeba Portal, Doom, Seroius Sam či Minecraft. Můžete také slyšet mňoukání. Vitrína s bednou opatřenou obrázkem ze Serious Sama má rozbité sklo, takže bednu můžete opět rozbít páčidlem a vysvobodit z ní uvězněnou kočičku :-)
Další vtipný easter egg v sektoru B7 se nachází u jednoho z obelisků. Vydejte se k aréně, kterou budete mít po teleportaci přímo před sebou. U jejího vchodu se zastavte a podívejte se doleva. Opodál spatříte křivě stojící obelisk s palmou. Když k němu doběhnete, objevíte na kmeni palmy malou cedulku s nápisem Dont look up (nedívej se na horu). Pokud se nahoru podíváte, spadne na vás kokos :D
V sektoru B5 se nachází vtipný easter egg odkazující na film Planeta opic. Od teleportu se vydejte do protější levé arény, tam za pomoci větráku a dvou beden vyskákejte na horní ochoz zdi. Jednu z beden si vezměte s sebou a seskočte ze zdi mimo arénu. Přímo naproti se nachází kamenná brána z půlky potopená v moři. S pomocí bedny vyskočte na její prostřední část a tam najdete dalekohled (klíč od něj leží pod ním ve vodě). Když pak dalekohled použijete, spatříte na vzdáleném horizontu v zemi zpola zapadlou sochu svobody jako z konce filmu.
V neoznačeném sektoru lokace B (ten uzavřený prkny) lze najít tajnou jeskyni. Kousek od teleportu, kde končí říčka u skalní stěny, se dá pod vodou proplavat tunelem až do jeskyně, kde se nachází obří kamená hlava a dva mluvící kameny.
Za jednou z dun v sektoru B7 se nachází hromada kostí, pravděpodobně monstra ze Seriuos Sama, protože jned vedle je v písku napsaný nápis "Get Serious".
V sektoru C6 můžete v místnosti, kde seberete kostku ve tvaru obráceného L, projít dírou ve zdi schovanou za křovím. Tam najdete meč z Minecraftu. Ten pak lze použít na useknutí břečťanu na zadní stěně rozbitého kostela s teleportem, což vám odhalí skrytý QR kód.
V sektoru C7, v aréně, kde seberete kostku ve tvaru čtverce, můžete za pomoci všech tří beden vyskládat cestu k pevně stojícímu konektoru modrého laseru nad oltářem. Po přeskočení na hradbu s konektorem lze seskočit za zeď, kde najdete sněhuláka :-)
V sektoru B4 se nachází odkaz na Serious Sama. Navštivte první hádankový areál po levici a dostaňte se na vyvýšenou pozici, kde je pečeť (Tetrisová kostička). Odtud se dá skočit mimo areál (směřujte skok do rohu na písek). Vzadu za zdí, z vnější strany areálu, leží na zemi špachtle dynamitu. Seberte ji a položte na vyznačené místo na sfinze (vlevo z boku). Nálož sice neexploduje, ale přehraje se zvukový záznam upomínající na Serious Sama: BFE, kde pomocí náloží Sam sfingu zničil.

Ostatní

Jméno Elohim pochází z hebrejštiny a znamená "bohové" nebo "božstvo".
Pirátska verzia The Talos Principle obsahovala rafinovanú ochranu. V okamihu, ako ste sa pokúsili použiť výťah, aby ste sa presunuli medzi lokalitami, hra vás v ňom počas jazdy efektívne uväznila. Jedinou možnosťou tak bolo vypnúť ju.
Text úvodní písně v menu hry (Virgo serena):

Dominus tecum virgo serena
Dominus tecum virgo serena
Panis et pastoris virginum et regina
Salvatoris christi templum existi
Dominum
Dominum
V sektoru C1 je kousek od úvodního teleportu, když půjdete po cestě doleva, na zemi vidět blikající červený obrys čtverce. Je to jakási chyba simulované reality, pokud si na to stoupnete, propadnete se dolů a uslyšíte další promlouvající hlas. Pryč se dá dostat přítomným teleportem.
Jakmile má hráč úspěšně splněnu základní sadu všech hádanek v sekci A, popřípadě i nějaké získané hvězdičky, může se vrátit do sektoru A4. Vyjít nahoru, najít na zemi povalené oranžové střešní krytiny a vyjít schody poblíž. Načež hned sejít dolů a naproti schodům uvidí přicházejícího robota. Stačí k němu jít, sledovat ho, kam jde. Po krátkém okamžiku robot zase zmizí.