Pro pohodlnější navigaci i přístup k pokročilým funkcím Databáze-her.cz doporučujeme povolit si ve svém prohlížeči JavaScript.

Vážený průměr herních hodnocení

Trocha historie

Od startu naší Databáze v roce 2008 až do nasazení její verze 2.1 v roce 2012 byl pro výpočet celkového hodnocení hry používán ten nejjednodušší možný způsob, tj. aritmetický průměr. Výsledné hodnocení hry tedy bylo určeno prostým podílem součtu jednotlivých hodnocení a jejich celkového počtu. To bylo zpočátku zcela dostačující a lehce spravovatelné řešení, s přibývajícím časem a růstem uživatelské základny však začaly na povrch vyplouvat jeho slabiny.

Od zakladatele DH to bude znít možná trochu překvapivě, ale osobně jsem celkové hodnocení her nikdy nebral jako nejzásadnější funkci a účel této Databáze. Avšak ne každý uživatel to logicky cítil stejně. Ukázalo se, že pro někoho jsou ta velká čísla v barevných boxech a především umístění jeho oblíbených her v žebříčku tak zásadní, že k jejich ovlivnění a manipulaci použije i ne zrovna čestné techniky; zakládání falešných účtů a opakovanému hodnocení svých nejoblíbenějších her, úmyslnému podhodnocování vedoucích her v žebříčku a tak dále, měli jsme tu toho za ty roky spousty a podobných vynalézavců požehnaně.

Po náročném vývoji DH 2.0, který spočíval hlavně v technické rekonstrukci celého webu, jsme se rozhodli, že do další, tentokrát především "vychytávací" verze, s tím něco uděláme. Pár nápadů jste nám poskytli vy, hlavní princip jsme určili my a opět konzultovali s vámi na druhém oficiálním DH srazu. Volba padla na vážený průměr hodnocení závislý na bodech uživatele.

Jak to funguje?

Zjednodušeně řečeno, při započítávání vašeho hodnocení do celkového hodnocení hry je relevantní, zda jste (alespoň částečně) aktivní uživatel DH a nebo pouze "náhodný kolemjdoucí", který si přišel (v mnoha případech podvodně) ohodnotit pár her. Ale jak tyhle dvě skupiny rozlišit? Jednoduše! Pomocí DH bodů, které tu máme už od samotného vzniku Databáze a odrážejí vaši aktivitu na tomto webu. A to, jestli byly získány pravidelnou každodenní návštěvou, tvorbou obsahu či plněním achievementů už není v tomhle případě tak důležité. Jejich počet jednoduše naznačuje, kolik už toho máte s naší Databází za sebou.

První, co vás po přečtení předešlých řádků napadlo, bylo asi něco ve smyslu: "Takže ti, kteří mají X tisíc bodů, budou určovat hodnocení všech her na Databázi a moje hodnocení bude bezvýznamné? No to snad nemyslíte vážně?!". Samozřejmě tomu tak není. Při návrhu systému jsme si dali záležet, aby byl jednoduchý a spravedlivý i pro nováčky. Horní hranice, při které má vaše hodnocení maximální možný vliv (tedy váhu 1), je nastavena na 1000 bodů, které opravdu není tolik obtížné získat. Od této hranice se váha dále nezvyšuje, hodnocení od uživatelů s 1000 nebo např. 6000 body jsou tudíž rovnocenná. Průběh funkce pro výpočet váhy je navíc přibližně logaritmický, což ve zkratce znamená, že zpočátku roste velmi rychle a růst postupně zpomaluje. Ostatně, mrkněte na tento graf (není vyloučeno, že se prahy budou v budoucnu drobně měnit a ladit, zde však bude vždy aktuální verze):

graf
Můžete si všimnout, že již za získaných 150 bodech (kterých lze dosáhnout opravdu rychle) disponuje uživatel váhou 0,5 – tedy polovinou toho, co uživatel s 1000 body. Ani nováčci na naší Databázi se tak nemusí bát, že by jejich hodnocení bylo "k ničemu".

Při testech a přepočítávání původního hodnocení na nový způsob nebyly výsledné rozdíly zase tak markantní. U prvních 100 her v žebříčku šlo většinou o desetiny procent, v pár případech maximálně o jedno či dvě procenta. Nový systém tak není nijak zásadní změnou, spíše výrazně ztěžuje práci podvodníkům a svým způsobem odměňuje věrné uživatele naší Databáze. Což je pro nás dvojnásobná radost.

Reprezentativní hodnocení v žebříčcích

Společně se zavedením váženého průměru bylo také změněna podmínka, která musí být splněna, aby se hra dostala do žebříčku. Jak si někteří z vás jistě vzpomínají, v původním systému k tomu stačilo 10 uživatelských hodnocení. Toto řešení však nebylo příliš flexibilní a v novém systému už by nebylo ani odpovídající. Proto jsme zavedli kritérium nové – aby se hra dostala do žebříčku a její hodnocení bylo tzv. reprezentativní (vyznačené odpovídající barvou, nikoli nevýrazně zašedlé), musí být suma vah jednotlivých hodnotitelů větší než průměr ze sumy vah všech hodnocených her v Databázi.

To zní po prvním přečtení asi trochu děsivě, ale vysvětlení je opravdu jednoduché. Daný průměr odráží celkové množství hodnocení v Databázi a jejich důležitost (váhu), v současné době (listopad 2019) je hodnota čísla cca 14. Znamená to, že průměrná (alespoň jednou hodnocená) hra na DH má teoreticky 14 hodnocení s váhou 1, ve skutečnosti však spíše větší množství hodnocení s menšími vahami. Více známé a hodnocené hry mají toto číslo v řádu několika stovek, ty málo hodnocené jej naopak mají minimální. Aby se hra dostala do žebříčku a její hodnocení se stalo reprezentativním, musí tuto průměrnou hodnotu překonat, což by mělo zajistit, že se v žebříčcích budou objevovat pouze tituly s (více méně :-)) relevantním hodnocením.

Platformy (aktualizace: listopad 2017)

S příchodem platforem na Databázi se uživatelům zpřístupnila možnost hodnotit jednu hru vícekrát pro různé platformy. Zároveň však stále platí, že každá hra má pouze jedno globální hodnocení, které ji reprezentuje v žebříčku (a na dalších místech na Databázi). Důležité je, že do tohoto reprezentativního hodnocení se započítává pouze vaše nejlepší hodnocení napříč platformami.

Jde o jistý kompromis, kdy jsme chtěli uživatelům dát možnost ohodnotit odlišnou kvalitu jednotlivých verzí, ale zároveň zachovat jedno hodnocení reprezentující kvality hry. Uvědomujeme si, že u několika titulů bude toto řešení mírně problematické, aktuálně jej však považujeme za nejlepší. S rostoucím počtem hodnocení pro různé platformy však není vyloučena nějaká revize tohoto systému.

Všechna hodnocení, která se v Databázi nacházela před nasazením platforem, byla zařazena jako hodnocení PC verze – v těch případech, kde to neplatí, je můžete jednoduše změnit.