Pro pohodlnější navigaci i přístup k pokročilým funkcím Databáze-her.cz doporučujeme povolit si ve svém prohlížeči JavaScript.
 

Profil

Než hrát vůbec začnu, musí se ve mně rozložit určité naladění, sejít se s touhou a jakýmsi mimovolným puzením ve svalech; to celé pak doprovází odpovídající konstelace podmínek. Hraní tak primárně prožívám jako pečlivě zosnovaný rituál: jedině tak si ho dovedu soustředěně užít. Nemám ve zvyku, snad až na pár výjimek, které si to naopak vyžadují, se hraní oddávat přes den. Obecně platí, že když se do něčeho opravdu ponořím, jen se značnými obtížemi se toho oblouzení zbavuji. Tituly, jež vyžadují oběť v podobě vydatného množství času, pro mě tedy představují nemalý problém. Zaprvé, k jejich hraní se dostanu pouze při příležitosti dlouhodobějšího volna, s čímž úzce souvisí zadruhé: po pohroužení do jejich "světa" se musím zdlouhavě vzpamatovávat z dopadu, jemuž jsem byl jejich prostřednictvím vystaven.

Jsem hráč nadto velice pomalý. Ne z důvodu nešikovnosti nebo jiných obtíží, ale pro vlastnost, již si sám vysvětluji jako pečlivost svého druhu. Rád se kochám a dlouho se zdržuji v lokacích, "čtu" v prostředí a "vdechuji" tamější vzduch. Vede mě k tomu instinkt - lakonicky řečeno - hrát tak, abych později neměl trpký pocit, že se k oněm hrám musím vrátit, protože jsem je odbyl a nevěnoval jim tolik pozornosti, kolik si z mé strany zasloužily. Nepochybně mě k tomu přivedla má dřívější nerozvážnost, kdy jsem jako kluk "prosvištěl" vším, co mi alespoň trochu sedlo, aniž bych vůči oněm kouskům vyvíjel přiměřenou vnímavost a prohluboval tak svou zkušenost s nimi až do patřičných mezí. Mám tak za sebou desítky her, které jsem pokořil, ale i tak mě provokují a žádají o opětovné dohrání. Takové tituly mezi zdejší dohrané hry nezařazuji. Za přijatelné to považuji až v případě, že jejich volání podlehnu a znovu je - a snad jednou provždy - dokončím.

• HODNOCENÍ
Proč nehodnotím? Je to z toho důvodu, že pro mě je každá hra právě tak dobrá, jak zrovna diktují moje vrtochy.

Připouštím, že lze vyhodnotit řemeslnou stránku jako zdařilou a scénář, při značné opatrnosti a reciproční komparaci, originální apod. Sám ovšem nenacházím k této kategorizaci odvahu: vytvářet dělící čáru mezi stoprocentními a osmdesátiprocentními tituly mi je proti srsti a chápu to coby čirou libovůli. V případě těchto stránek a jim podobných jako fci, jež má v uživateli primárně vyvolat dojem pohodlí. K hodnocení přihlížím (v individuálním, ovšem i kolektivním měřítku) a snažím se vůči němu vyvinout nemalé porozumění, avšak pojímám ho výhradně jako určitý společenský jev, na němž nejsem s to se podílet.

• DOHRANÉ HRY
Seznam mnou dohraných her je pro návštěvníka nutně zkreslující: umísťuji do něj hry podle vlastního systému a ve větším počtu najednou (např. po dokončení série). Nachází se v něm především výtvory, jimiž jsem se zabýval od data mé registrace na zdejších stránkách, případně je měl v okamžiku "zaškrtnutí" v živé paměti. Jeho vypovídající hodnota tak je nanejvýš provizorní.