Pro pohodlnější navigaci i přístup k pokročilým funkcím Databáze-her.cz doporučujeme povolit si ve svém prohlížeči JavaScript.

Komentáře

  • PC 75
Moc lidí to tady hráno nemá, ale jsem rád, že mi hra neunikla. Zprvu ji lze snadno proklínat, i když za 1,49 Euro asi dost těžko. Včetně obou oficiálních rozšíření. Ta jsem aktivoval zdarma, ale nehrál je. V Magnetic: Cage Closed hraji za ženu, co se nachází v nějakém vězení, kde má ona, jako svou propustku na svobodu, podstoupit sérii zkoušek. V nichž jde o využití principu magnetu, přisouvat a odsouvat. Přičemž ty hádanky před ni vrství komplexní překážky, mající jí to řádně znepříjemnit. A to až tak, že musí být i dostatečně rychlá, neboť je vystavena bedlivému dozoru správce.

Používá k tomu nesenou zbraň, až mě napadá notná obměna vnímání samotného žánru, v němž tu její perspektivou čelím nejrůznějším výzvám. Totiž z vlastního pohledu viděná záležitost, těžící z držené zbraně samotným hráčem, umožňující mu ale i trefovat terče. A to přeci podstata zásahů, správně mířených, je, tudíž střílení do předem daných cílů. Rozdíl je nasnadě, jde o neživé objekty, nepředstavující obdobu reálných lidí, ve hrách zastoupených uměle koncipovanými protivníky. Odtud FPS, popř. logická, dávno už procházející revolucí, započatou inovací osvědčených prvků.

Vyjíždějící sloupy, z nichž se aktivují ohnivé plameny, šikovně rozmístěné tak, aby jimi nešlo snáze projít. Do toho přemístit větší krychli, pochopitelně se tím hůře pohybující, jelikož disponuje těžší váhou. Aréna ponořená do tmy, osvětlující ji jen svit oněch žhnoucích plamenů.  Jakmile je kvádr tam, kde má, mohu teprve uchopit silou mé magnetické zbraně i ten menších rozměrů. S ním mrštím do výše položené pozice, představující již uvedený terč. Červenou barvu přepnu na zelenou, značící mnou kladně proběhlý a splněný úkon. Houpačka na mostě, ladná přeprava zboží.

Tréninková oblast s číslicí 7, dominující dvěma variantami průchodu, jak docílit jejího exitu. Aniž by ale byl její aspekt ve zbytku hry více rozveden a využit. Jde o to, že se v podstatě jedná o podstatu secretů, tolik vyhledávaných v jiných hrách. Stojí tudíž na pokročilých znalostech skoku, správného otočení a všímání si potenciálu, jaký k překonání je nezbytné vyvinout. Naplňuje se tím smysluplnost záludnosti a lehkosti, s jakou tomu je odsouzená vystavena. A nezůstane bez odezvy, ta je ceněna náležitě. Spolu s nižší viditelností, malými rozměry a svým pojetím jednoznačně o to pestřejší.

Zajímavostí hry se jeví být výjevy za sklem, poslouchání dialogů, neustálé procházení zvláštními průlezy, transportování na místo určení, zjevení se v cele. Až se to chození všude může zdát velmi obtěžující. Základní nástroj hráč obdrží v každé pasáži, okusí i jeho nežádoucí účinky. Nezdařená grafická stylizace nedává příliš prostoru ke štěstí. Náhle se vše změní, postava nic v ruce nemá, hledající marně cestu ven. Osamocená a odhodlaná trpět. Potěšená jinakostí, vyloženě na ní lpějící. Dýchá, co jí síly stačí. Nepoznává, kde se nachází, až se propadne do připravených komor. Je pro terapii.

Chamber 316 skvostně navržená. Seskočím níže, vidím několikero aktivačních plošin, komory s ohněm, prozkoumám oblast nahoře i dole, kde mě napadne. Nemůžu přijít na to, kde skryli vývojáři užitečné pomůcky. Je zde zapnuté i magnetické proudění, ovlivňující míru úspěchu. Smrtící bodce pod vystřelující rampou, opatrné skoky přes záři rozmístěných plamenometů, samo jezdící výtah. Důvtip byl na místě, s jehož pomocí o to originálněji, ale tím prostěji, kýženého úspěchu dosaženo. Znamenalo to uvážlivě přemýšlet. Až mohla aktérka, prostřednictvím mé maličkosti, šťastně odejít.

Kapitol k projití všech výzev, z nichž vzejde finální východ některé z devíti alternativ, čítá titul pouhou trojici. Řeklo by se, že jde o chabý počet, ale ty volby srší značnou nelinearitou, zavdávající mi výhodu pořadí a podoby toho, co chci vzít na svá bedra. Odměnou získané achievementy přibývají, jak kompletuji nové konce. Nepřekvapivě běží Magnetic: Cage Closed na enginu Unity, o čemž dává vědět jeho dohrání. Dělá mi to samozřejmě velkou radost. Obtížnost v závěru dost stoupá. Potěšujícím se ukazují být funkce automatického uložení, a to i v těch větších komorách, členěných do částí.
+5