Pro pohodlnější navigaci i přístup k pokročilým funkcím Databáze-her.cz doporučujeme povolit si ve svém prohlížeči JavaScript.

Editor příspěvků a BBCode

Editor příspěvků na Databázi her pracuje s BBCode, což v praxi znamená, že veškeré formátování textu určují značky obalené hranatými závorkami, například takto:
[b]tento text se zobrazí tučně[/b]

V závislosti na typu příspěvku (komentář, diskuse, článek, profil) je pak seznam povolených značek jasně vymezen, což reflektuje i nástrojová lišta s ikonkami umístěná nad hlavní textovou oblastí editoru. Uživatelské rozhraní bylo navrženo tak, aby se editor pro co největší pohodlí dal ovládat i pouze prostřednictvím klávesnice; každá (důležitější) akce má přiřazenou klávesovou zkratku. Klávesové zkratky a jejich bbcode fungují pochopitelně pouze v povolených případech (jsou-li zobrazeny na nástrojové liště).

Základní formátování

 • BCtrl+B – Vybraný text se zobrazí tučně.
 • ICtrl+I – Vybraný text se zobrazí kurzívou.
 • UCtrl+U – Vybraný text se zobrazí podtrženě.

Značky lze libovolně kombinovat, například:
[b][i]plnotučná kurzíva[/i][/b]

Nesmíte je ovšem překřížit, tzn. zapisovat takto:
[b][i]špatně[/b][/i]

Nadpisy

 • HCtrl+H – Vybraný text se zobrazí jako nadpis.

Odkazy

 • OdkazCtrl+1 – Vytvořit odkaz na zadanou www adresu.
 • Odkaz HraCtrl+2 – Vytvořit odkaz na hru v Databázi.
 • Odkaz VývojářCtrl+3 – Vytvořit odkaz na vývojáře v Databázi.

Editor umožňuje vytváření odkazů na rozličné stránky ať už v okruhu Databáze nebo mimo něj. Pro odkazy na hry a vývojáře doporučujeme použít vždy příslušné speciální tlačítko. Standardní podoba kódu je takováto:
[url]cíl odkazu[/url]

V textu se pak zobrazí adresa nebo celý název hry/vývojáře (nemusíte jej sami zadávat).

Odkazu (ať už na adresu či na hru nebo vývojáře) můžete doplnit i vlastní text a to následujícím zápisem:
[url="cíl odkazu"]text odkazu[/url] (cíl odkazu musí být vždy ohraničen uvozovkami)

Zápisu takového kódu můžete za pomoci editoru docílit tak, že nejprve vyberete část svého textu, která se stane textem odkazu a teprve poté zavoláte příslušný nástroj kliknutím na jeho ikonu (příp. použitím klávesové zkratky) anebo tak, že do textu cíl odkazu (www adresu) nejprve zapíšete, vyberete jej a až pak daný nástroj vyvoláte.

Cílem odkazu je myšlena adresa stránky anebo id hry/vývojáře, např.:
[url]http://www.google.com[/url] nebo [url]h3[/url]

Obrázky a videa

 • ObrázekCtrl+4 – Vložit do textu obrázek.
 • VideoCtrl+5 – Vložit do textu video.

Do svých profilů a zpráv v soukromé poště (příp. do jiných článků, kde je to povoleno) můžete pomocí jednoduchého kódu vkládat obrázky přímo mezi svůj text:
[img]http://www.moje-adresa.cz/obrazek.png[/img]

Společně s výše popsaným kódem pro odkazy je to pak už jen malý krok ke klikacím obrázkům s odkazem, následující kód kupříkladu vytvoří odkaz na Fallout v podobě obalu jeho krabice:
[url="h61"][img]http://www.databaze-her.cz/obrazky/hry_krabice/61.gif[/img][/url]

Obrázkům můžete vnutit i vlastní velikost a to tímto rozšířeným zápisem (obrázek bude mít 200 pixelů na šířku a 100 pixelů na výšku bez ohledu na své skutečné rozměry):
[img="200x100"]http://www.moje-adresa.cz/obrazek.png[/img]

V případě svého profilu můžete vkládat i videa, použití je podobné jako v případě obrázků (včetně možnosti vynucení vlastního rozměru), zdroj lze pak zadat vícero způsoby (podporovány jsou zatím pouze videa z YouTube):
[video]http://www.youtube.com/watch?v=kod_videa[/video] 
[video]http://youtu.be/kod_videa[/video] 
[video="480x360"]kod_videa[/video]

Zarovnání textu

 • Na střed – Zarovnat vybraný blok textu na střed.
 • Vpravo – Zarovnat vybraný blok textu vpravo.

Spoilery

 • SpoilerCtrl+Mezerník – Vybraný text se zobrazí jako spoiler.

Pokud potřebujete sdělit nebo probrat nějakou zásadnější informaci týkající se třeba děje hry, snažte se prosím brát ohledy na diskutující (nebo náhodné kolemjdoucí), kteří danou hru dosud nehráli anebo ještě hůř - zrovna ji mají rozehranou. Spoilery se samozřejmě můžou vztahovat i na filmy, knihy a podobně, nejčastěji se jedná o příběhové zvraty. Kód spoileru vypadá následovně:
[spoiler]I am Your Father[/spoiler]

Text se pak bude zobrazovat takto: I am Your Father.

Záměrné ignorování této funkce nebude z pochopitelných důvodů tolerováno.

Ukládání

 • UložitCtrl+S – Uloží rozepsaný text příspěvku či komentáře.

Text se ukládá zvlášť pro každé téma, hru atp. a je možné jej později vyvolat nebo smazat přes menu u ikonky ukládání.

Důležité upozornění: tento text se ukládá do lokální paměti vašeho prohlížeče pod vaším uživatelským účtem operačního systému a nebude tedy dostupný, přihlásíte-li se do Databáze odjinud. Na druhou stranu funkce funguje i ve stavu offline – pokud tedy například dojde k výpadku internetového připojení, můžete takto svůj text pohodlně zachránit a odeslat někdy později, až bude připojení opět k dispozici.

Ostatní klávesové zkratky

 • Ctrl+Enter – Odešle formulář
 • Ctrl+M – Vybraný text se zobrazí jako ukázkový kód, ve kterém [b]nedochází k formátování[/b]